Reklama 3D

Ne kategorine e reklamimit me germa 3 Dimensionale kane nje vend te vecante pasi kane nje mundesi me te mire te prezantimit. Forma e personalizuar ne 3D I ben te jene te vecanta si ne rastin me dhe pa ndricim. Perdorimi I ndricimit led si ne rastin ballor ashtu edhe te fshehte rrit shikueshmerine e tyre diten dhe naten. Germa 3D realizim me plexiglass Germa 3D me metal etj…